تقویم نمایشگاهی

شنبه 29 بهمن تا ﺳﻪشنبه 02 اسفند 1401

دومین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

مجری:
شماره تماس:
وب سایت:
مدیر ناظر:
شنبه 29 بهمن تا ﺳﻪشنبه 02 اسفند 1401

دومین نمایشگاه تابلو فرش

مجری:
شماره تماس:
وب سایت:
مدیر ناظر:
شنبه 29 بهمن تا ﺳﻪشنبه 02 اسفند 1401
شنبه 29 بهمن تا ﺳﻪشنبه 02 اسفند 1401
ﺳﻪشنبه 18 بهمن تا جمعه 21 بهمن 1401
ﺳﻪشنبه 18 بهمن تا جمعه 21 بهمن 1401

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

مجری:
شماره تماس:
وب سایت:
مدیر ناظر:
ﺳﻪشنبه 18 بهمن تا جمعه 21 بهمن 1401

دومین نمایشگاه سینما،تئاتر وعکاسی

مجری:
شماره تماس:
وب سایت:
مدیر ناظر:
یکشنبه 09 بهمن تا چهارشنبه 12 بهمن 1401
یکشنبه 09 بهمن تا چهارشنبه 12 بهمن 1401

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو و تجدید پذیر

مجری:
شماره تماس:
وب سایت:
مدیر ناظر: